Uhlomer krútiaceho momentu

20,58 €

Vlastnosti

Uhlomer krútiaceho momentu

Priemer: 6,7 cm

Obsah balenia: 1 ks