Poškodenie a reklamácia

Úvodná strana Poškodenie a reklamácia

Tovar mi prišiel poškodený. Ako mám postupovať?

V prípade, že Vám tovar bol doručený poškodený, nám zašlite fotografie tovaru, na ktorých je poškodenie viditeľné a fotografiu pôvodného obalu, v ktorom Vám bol tovar doručený. Všetko zašlite na náš e-mail: info@lapert.sk


Bol mi doručený iný tovar. Ako mám postupovať?

V prípade, že Vám bol doručený iný tovar než ktorý bol objednaný, nám zašlite fotografie tovaru a pôvodného obalu, v ktorom bol tovar doručený. Všetko zašlite na náš e-mail: info@lapert.sk
 

Ako mám postupovať, keď mi tovar nebol doručený?

Ako marketplace platforma garantujeme bezproblémový nákup. Garantujeme doručenie tovaru zo strany predajcu do 120 dní od zaplatenia Vašej objednávky. V prípade platby prevodom na účet sa dátumom zaplatenia objednávky rozumie dátum prijatia Vašej platby na náš bankový účet.
Pokiaľ Vám tovar nebol doručený v nami garantovanej lehote, informujte nás o tejto skutočnosti na e-mail: info@lapert.sk


Vymedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ Marketplace Lapert.sk je sprostredkovateľom kúpy tovaru medzi Kupujúcim a Predávajúcimi, a to tak, že táto spoločnosť sprostredkováva Kupujúcim nákup tovaru od Predajcov.
Naša spoločnosť nie je a nemôže byť zodpovedná za kvalitu a akosť tovaru, súlad tovaru s európskymi normami a štandardmi.

Reklamácie dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za vadu tovaru a za prípadnú škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Predávajúcim tovarom.


U našej spoločnosti je možné reklamovať:

- Nedodanie tovaru

- Dodanie iného tovaru


U našej spoločnosti nie je možné reklamovať:

- Kvalitu a akosť tovaru

- Súlad tovaru s európskymi normami a štandardmi


Prevádzkovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu poskytnutej služby. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

U oprávnených reklamácií sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť peniaze na účet uvedený v reklamácii do piatich pracovných dní po vybavení reklamácie. Peniaze je možné vrátiť prevodom na účet.